Vibeke Mousten

Diætist Vibeke Mousten

Har du et særligt problem eller ønske? Få råd og vejledning i den rette kost ift. dine behov med afsæt i velunderbygget viden.

RING på telefon 21 96 51 00 eller tryk HER for at skrive til mig.

Diætistpraksis
tlf.: 21965100
mousten@diaetistpraksis.dk

Havnestadens Lægehus
Kigkurren 8 D, st. th.
2300 København S

 

Oplysninger om behandling af personoplysninger

Diætistpraksis v/ Vibeke Mousten behandler oplysninger om dig som kunde til brug for mit kunderegister, når jeg laver journalføring og bogføring.

Klinikkens dataansvarlige, Vibeke Mousten, er ansvarlig for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i journalføring og kunderegister og sikre mulighed for korrekt journalføring, bogføring og fakturering. Styrelsen for Patientsikkerheds Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), herefter journalføringsbekendtgørelsen, og bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen. Der behandles kun personoplysninger, som du som kunde ved samtykke har overdraget til mig ved etableringen af kundeforhold til klinikken. Uden dit samtykke til behandling af kundeoplysninger er et kundeforhold ikke muligt.

Personoplysninger om kunder i klinikken behandles udelukkende internt i klinikken og videregives ikke til tredjemand med mindre du beder mig om at indberette til Sygesikring Danmark, dit pensionsselskab, forsikringsselskab eller deslige.

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Du har som kunde ret til at anmode klinikkens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling. Du har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, givet til den dataansvarlige, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Mine databehandlere er p.t NOVAX A/S, Bremårevej 9, 8520 Lystrup, som administerer mit eletroniske  jornaliseringssystem TINXDK A/S, Rømersvej 4, 7430 Ikast, som er min hjemmesideadministrator og Webdesigner. Min revisor: Revigruppen v/ Sten Daugaard Larsen, Hovedgaden 8, 3460 Birkerød.

Du har ret til at trække sit samtykke til klinikkens behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, reklamering eller anden markedsføring jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.J eg samler heller statistik på dig.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

Juni 2018  Vibeke Mousten