Sundhedsforsikringer og pensionsordninger m.m.

Mange pensionsordninger, sundhedsforsikringer eller sågar velfærdsordninger, både private og/eller arbejdsgiver betalte kan inkludere helt eller delvist tilskud til besøg ved autoriseret klinisk diætist, – både med henblik på vægttab men også, hvis du rammes af en eller anden form for sygdom eller har behov for vejledning til forebyggelse af samme. Både du og din familie kan være omfattet. Tjek netop din ordning, og hvad kriterierne for tilskud måtte være.

Finder du ud af, at du er omfattet af en ordning og du får en godkendelse, skal du blot medbringe denne fra selskabet, når vi mødes. Så ordner jeg resten for dig.

Det sammen gælder for Sygeforsikringen DANMARK. Som autoriseret klinisk diætist vil du hos mig kunne benytte dig af tilskuddet, hvis du befinder dig i rette gruppe.